Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACJI

 

ADRESAT:

Drewnoluby. Aleja Tysiąclecia 9/1A. 59-700 Bolesławiec

 

 

SKLEP: 

Nazwa:

e-mail – ………………………………………………….

telefon –  ………………………………………………..

 

 

ADRES DO KONTAKTU:

…………………………………………………………………..

 

 

Niniejszym oświadczam, iż realizując uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 ze zm.) niniejszym zgłaszam reklamację

Nazwa reklamowanego produktu
Data zakupu:
Data stwierdzenia wady:
Opis wady:
Moje żądania (zaznaczyć właściwe):

1.      Nieodpłatna naprawa

2.      Obniżenie ceny o ………………………….……… zł

3.      Wymiana produktu na wolny od wad

4.      Odstąpienie od umowy (zwrot gotówki Kupującemu przy jednoczesnym zwrocie towaru sprzedającemu).

5.      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data zawarcia umowy– …………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………….

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………………

Data wypełnienia ………………………..